بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

  • (تعداد بررسی ها 0)

اعضای تیم و کارکنان

بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

یاسمین موسوی

رئیس منابع انسانی -اداری

تیمی جوان ، خلاق ، با انگیزه که با حفظ فضای دوستانه و حرفه ای برای ایرانی آباد گام بر میدارد.واحد سرمایه های انسانی با حفظ و ارتقای انسانها که به کالبد سازمان روح میدهند و آن را به حرکت در می آورند ، در پایداری مجموعه اثر بخش می باشد.

بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

شهره تهرانی

رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه

آپریکو، دیدگاهی نو، خلاقانه که چالش‌های مسیر را با دلسوزی، تعقل و غیرت هموار میکند.

بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

پیمان مردآزاد ناوی

رئیس کارگاه

آپریکو متشکل از افراد با انگیزه ایست که انتخاب کرده اند بخشی از یک هدف بزرگ باشند ، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در منطقه ، گوشه کوچکی از اهداف این سازمان می باشد.

آلبوم عکس

آگهی های بین المللی پترو پالایش ابوالفارس