دامون

  • (تعداد بررسی ها 0)

اعضای تیم و کارکنان

دامون

غزل آزادی

کارشناس ارشد بازرگانی

از ابتدای ورودم به شرکت دامون انرژی مثبتی که در فضای شرکت در جریان بود را کاملا حس کردم. از اینکه در محیط کارم یادگیری، دانش، همکاری، همدلی، مسئولیت پذیری و رشد فردی به معنای واقعی چنین نقش پررنگی دارد خیلی خوشحال هستم.

دامون

بهادر وکیلی نیا

مدیر کسب و کار

تمرکز من و همکارانم در شرکت دامون بر ارتقاء دانش تخصصی و بهبود فرهنگ فردی و سازمانی معطوف است. دامون برای من یعنی اعتماد به همکاری، تلاش بی‌وقفه و مثبت اندیشی.

دامون

حمید مزلقانی

کارشناس لجستیک

دامون برای من به معنی پیشرفت مستمر و انرژی مثبت است. ما در دامون اعضای صمیمی یک گروه با اهداف مشترک هستیم.

آلبوم عکس

آگهی های دامون