دایو پارس

  • (تعداد بررسی ها 0)

اعضای تیم و کارکنان

دایو پارس

مهدی اهرابی

واحد فروش

آموزش، آرامش و امنیت شغلی در محیطی صمیمی

دایو پارس

محبوبه مینائی

واحد منابع انسانی و اداری

رضایت و امنیت اعضای خانواده دایوپارس بزرگترین سرمایه ماست.

دایو پارس

سمانه باقر آبادی

واحد امور مشتری

دایو پارس مثل یک دانشگاه است که هر روز به دانش آدم اضافه می کند. داشتن محیطی شاد و پر از آرامش و اهمیت به پرسنل از مهمترین ویژگی های این شرکت است.

آلبوم عکس

آگهی های دایو پارس