ترنا سیستم

  • (تعداد بررسی ها 0)

اعضای تیم و کارکنان

ترنا سیستم

کمیل کاظمی

مدیر فروش

تُرنا سیستم بر بستر خلاقیت متولد شده و اینجا همیشه برای افراد مسئولیت پذیر، فضای سالم برای اجرای خلاقیت ها و تصاحب تجربه های عملی فراهمه. ما در مورد برنامه ها و تصمیمات سازمان مشارکت می کنیم و با ارتقا مهارتها وبهبود عملکردمون اهدافمون رو فتح میکنیم.

ترنا سیستم

سلمان داودی

سرپرست امور نمایندگان

محیط صمیمانه و مدرن که بر پایه ی دیگرخواهی بنا شده. توی تُرنا، تلاش، رفاقت و میل به یادگیری همواره باعث موفقیت و پیشرفت میشه، نه عدم صداقت، پنهان کاری و چاپلوسی.

ترنا سیستم

شعله فردوسی

کارشناس ارشد بازرگانی

تُرنا برای من حکم خانه دوم رو داره، جایی که حال دلم خوبه، محیطی امن و آرام، مثبت و دوستانه. جایی که فرصت تصمیم گیری و کسب تجربه های ارزشمند رو بهم میده. اینجا کار نشد نداریم و همیشه راه حلی برای ما هست که یا باید پیداش کنیم یا باید خلقش کنیم.

آلبوم عکس

آگهی های ترنا سیستم