زرکابل کرمان

  • (تعداد بررسی ها 0)

اعضای تیم و کارکنان

زرکابل کرمان

خانم انیس زرکاری

مدیر کارخانه

پیشرفت روزانه در جهان استاندارد‌های جهانی

زرکابل کرمان

هادی رضایی

مدیر بازرگانی

همکاری بین پرسنل در این شرکت در جهت پیشبرد امور و درک متقابل با کارمندان میباشد.

زرکابل کرمان

ابراهیم سامره

مدیر پروژه

تمامی امور در راستای برنامه‌ی از قبل تنظیم شده پیش میرود و تمامی تیم فعال در این شرکت به صورت منظم و طبق اصول مشخص شده کار میکنند.

آلبوم عکس

آگهی های زرکابل کرمان